Fabra i Coats

Dimarts 29 de maig
12:00 h : porxo d'accés de la fàbrica per a la creació Fabra i Coats: La UMVA, Unitat Mòbil de Vídeo Arquitectura, s'emplaça a l'entrada de la fàbrica, situant la pantalla satèl·lit al porxo. D'aquesta manera es genera un espai entre les dues pantalles intersecat per la circulació principal.

Es poden veure més imatges visitant l'emplaçament Fabra i Coats
0 comments :

Publicar un comentario